Radio Cymru – Radio Pwy?

Wel, dw i ddim wedi blogio ers slawer dydd. A dweud y gwir, dw i ddim wedi gwneud llawer o ddim – ond gweithio – ddydd a nos. Dim ond trwy’r ffenest dw i wedi gweld y môr ers mis Tachwedd. Dda ‘mod i’n mwynhau ‘ngwaith!
Beth bynnag, ynghanol yr holl waith, fe ges i fy mhen-blwydd yn hanner cant. Dŷn ni ddim yn arfer potshan lot â rhyw ben-blwyddi aballu ond fe wnes i fwynhau dathlu hwn – rhyw ddathliad estynedig.
Un rhan o’r dathlu oedd pryd o fwyd a noson mewn gwesty gyda phedair o hen ffrindiau fydd i gyd yn hanner cant eleni. Roedd Megan wedi fy rhybuddio i cyn mynd y byddai rhywun yn siwr o grïo cyn diwedd y noson – “Mae’n digwydd bob tro,” meddai hi – ond, wir, fe ddaethon ni drwyddi heb ddagrau.
Serch hynny, roedd un peth a wnaeth i fi deimlo braidd yn drist. Yn ystod y noson, fe soniais i rywbeth am Radio Cymru a dyma fi’n cael yr ymateb gan fy ffrindiau “Fi di stopo gwrando ar Radio Cymru.” “A fi”. “A fi”. “A fi” – y pedair ohonyn nhw – yn annibynnol ar ei gilydd – dros y ddwy neu dair blynedd ddiwetha wedi troi oddi wrth Radio Cymru – a’r cyfan am fod ‘na dalpiau mawr o’r diwrnod â rhaglenni di-ddim a diflas. Roedden nhw’n cydnabod bod ‘na raglenni unigol da iawn ond unwaith roedden nhw wedi troi, roedden nhw’n cael blas ar y sianeli hynny, a dim yn trafferthu troi ‘nôl. Maen nhw wedi symud naill ai at Radio Wales neu Radio 2 / 4.
Dw i’n dal gyda Radio Cymru ond yn tueddu i ddiffodd ar rai adegau o’r dydd.
Mae tair o’r merched yn gyrru llawer wrth eu gwaith ac felly’n gwrando ar y radio nawr ac yn y man trwy’r dydd. Maen nhw hefyd yn famau i blant oed uwchradd ac felly dydi’r plant ddim yn clywed Cymraeg ar y radio bellach.
Mae mor drist.
Fe wnes i ysgrifennu at Radio Cymru i ddweud hyn a chael llythyr neis iawn yn ôl gan John Roberts. Y gŵyn, wrth gwrs, yw “nad yw’n bosibl creu un gwasanaeth all bontio bob gofyn” ac mae rhywun yn deall hynny – dyna gri Robat Gruffudd a Beca Brown yn y rhifyn cyfredol o Barn.
Dywed John Roberts “Tra bod rhai yn gweld (rhai rhaglenni) yn rhy ansylweddol y mae eraill yn crefu am fwy o gerddoriaeth ac ysgafnder er mwyn bodloni eu hawydd am adloniant ysgafn.”
Swn i, a fy ffrindiau am wn i, yn dadlau nad ysgafnder yw’r broblem ond y diffyg adloniant.
Roedd un o fy ffrindiau yn dynwared un o gyflwynwyr Radio Cymru:
“Ti’n lico siopa?
Fi’n lico siopa.
Am beth ti’n lico siopa?
Fi’n lico siopa am shŵs.
Ti’n lico siopa am shŵs?”
Dw i ddim wir ishe gwbod.
Dw i a’r gŵr yn deyrngar i Radio Cymru. Fe wnawn ni jest ddiffodd y radio os na fyddwn ni’n licio’r rhaglen. Ond mae’r plant yn fwy dewisol. Fe wnan nhw wrando ar Radio Cymru ar y radio yn y gegin ond, wrth wrando ar y radio trwy’r teledu neu’r cyfrifiadur neu yn y car mae dipyn yn haws newid sianel na ffidlan â rhyw nobiau.
Dw i ddim yn gwbod beth yw’r ateb – rhaglenni byrrach? dweud wrth y cyflwynwyr am godi eu socs? cyflwynwyr newydd?
Mae’r talpiau mawr o wadin yn tynnu oddi ar wasanaeth sy’n cynnig rhaglenni unigol ardderchog a gwasanaeth newyddion da iawn ar y cyfan.

Advertisements

5 Responses to Radio Cymru – Radio Pwy?

 1. Rhys Llwyd yn dweud:

  Fy hoff raglenni i ar Radio Cymru ydy’r rhaglenni newyddion a materion cyfoes. Felly rwy’n gwrando ar post cynta, tarro’r post a post prynhawn bron bob dydd a phethau fel Wsnos Gwilyn Owen a Dau o’r Bae bob wsnos.

  Dwi yn hoffi rhan fwyaf o gyflwynwyr C2, fy ffefryn i ydy Daniel Glyn a dwi’n meddwl dylie fe gael mwy o amser. OND yn y dydd a thra’n gyrru dwi’n gwrando ar y radio felly er mod i yn hoffi C2 gall wythnos basio’n hawdd heb mi wrando unwaith.

  Fedra i ddim dioddef Eleri a Daf na Jonsi. Dwi yn gallu gwrando ar Nia Roberts, mae hi’n ddigon difyr weithiau.

  Efallai’n wir mae’r ateb yw rhaglenni byrach. Mae 3 awr o Jonsi yn sicr yn overkill hyd yn oed i’w ffans. Galle Radio Cymru gynni fwy o amrywiaeth drwy gael 3 sioe awr yr un yn y slot yna yn lle un marathon gan Eifion.

  Y Radio dwi’n troi ato fe yn ystod y dydd (a’r nos pan fo pel droed mlan) ydy 5 Live y BBC. Dwi wrth fy modd gyda ‘talk radio’ ac fel ro ni’n dweud yr elfen yna newyddion/materion cyfoes dwi’n hoffi fwyaf am RC.

  Mae cyllideb o dros £9miliwn gan Radio Cymru bob blwyddyn gyda llaw.

 2. Emma Reese yn dweud:

  Radio Cymru ydy rhan bwysig bywydau dysgwyr yn enwedig y rhai tu allan i Gymru lle nad oes modd i glywed Cymraeg naturiol oni bai amdano fo. Dw i’n gwerthfawrogi rhaglenni newyddion, rhai sgyrsiau fel Nia (heb gerddoriaeth,) rhai cyfweliadau fel Beti a’i Phobl a Dal i Gredu. Un rhaglen dw i’n ei cholli ydy Pawb a’i Brofiad. Guto Harri oedd y cyfwelydd gorau yn fy nhab i oherwydd ei ddull tawel, cydymdeimladol.

 3. siantirdu yn dweud:

  Newydd feddwl – mae llawer o bobl, fel Robat Gruffudd yn Barn, yn dweud bod angen dwy sianel Radio Cymru – un gyda sgwrsio call a difyr ac un fwy ‘bywiog’ gyda cherddoriaeth ar gyfer pobl ‘ifanc’.
  Os felly, beth fyddai’n digwydd i Eleri a Daf, Jonsi, Geraint Lloyd, John ac Alun ac ati?
  Oes angen tair sianel?

 4. siantirdu yn dweud:

  Mae Neil Wyn wedi ymuno yn y drafodaeth nawr
  http://cleciaucilgwri.blogspot.com/2010/04/tair-awr-yn-ormod.html
  Syniad digon adeiladol ganddo am raglen diwedd y prynhawn.

 5. neilwyn yn dweud:

  Y peth sy’n codi tro ar ôl tro yn y dadl yma yw diffyg amrywiaeth yn y p’nawniau. Pa mor hir oes rhaid i ni aros nes bod Radio Cymru yn bodlon cyfadde camgymeriad oedd rhoi tair awr i Jonsi druan! Fasai’n well iddyn nhw ceisio cadw gwrandawyr trwy wrando!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: