Dynion canol oed yn cael cam?

Ro’n i wedi meddwl cyhoeddi fy ‘rhestr hir’ i ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2010 cyn i’r un swyddogol gael ei chyhoeddi ond gan ein bod yn sownd yn Berlin, ches i ddim cyfle. Beth bynnag dyma hi (wel, 11):

Nofelau
Jon Gower, Dala’r Llanw, Gomer
Manon Steffan Ros, Fel Aderyn, Y Lolfa
Fflur Dafydd, Y Llyfrgell, Y Lolfa
Siân Melangell Dafydd, Y Trydydd Peth, Y Lolfa
Tony Bianchi, Chwilio am Sebastian Pierce, Gwasg Gomer

Barddoniaeth
Hywel Griffiths, Banerog, Y Lolfa
Iwan Llwyd, Sonedau Pnawn Sul, Gwasg Carreg Gwalch

Ffeithiol
Simon Brooks, Yr Hawl i Oroesi: Ysgrifau Gwleidyddol a Diwylliannol, Gwasg Carreg Gwalch
D. Densil Morgan, Dawn Dweud: Lewis Edwards, Gwasg Prifysgol Cymru
Alan Llwyd, Stori Hedd Wyn/The Story of Hedd Wyn, Barddas
ac, efallai,
Cymru – 100 o leoedd i’w gweld cyn marw, John Davies, y Lolfa

Felly, dim ond pedwar neu 5 o fy llyfrau i sydd ar y rhestr swyddogol. Wrth gwrs, dw i ddim wedi darllen popeth sydd ar y rhestr “llyfrau cymwys” ond rwy’n synnu braidd at rai o’r dewisiadau o ystyried yr adolygiadau a’r trafod a fu arnynt.

Rwy’n cofio trafod y llynedd am y ffaith bod 9 o’r 10 awdur ar y rhestr hir yn ddynion (y rhan fwyaf yn ganol oed neu’n hŷn a thri’n weinidogion). Tybed a oedd hyn yng nghefn meddwl y panel beirniaid eleni a’u bod wedi goradweithio i hynny? – dim ond pedwar dyn sydd ar y rhestr (tri a hanner os yw Marian Delyth yn cael hanner y clod am “Cymru – 100 o leoedd i’w gweld cyn marw”!) ac mae’r oedran cyfartalog gryn dipyn yn is! Dw i ddim ishe gweld dynion canol oed yn cael cam, chwaith!

Rhywun arall am gynnig eu Rhestr Hir nhw?

Pwy sydd am ennill? Rhwng Siân Melangell Dafydd a Densil Morgan wedwn i.

Advertisements

5 Responses to Dynion canol oed yn cael cam?

 1. siantirdu yn dweud:

  Roedd trafodaethau difyr ar y Rhestr Hir ar raglen Dewi Llwyd y bore ‘ma (Catrin Beard) – https://www.bbc.co.uk/radiocymru/safle/rhaglenni/pages/dewi_llwyd.shtml – a rhaglen Dei Tomos prynhawn ‘ma (Vaughan Hughes, Annes Glyn a Karen Owen) – https://www.bbc.co.uk/radiocymru/safle/rhaglenni/pages/dei_tomos.shtml – i’w clywed am wythnos.

 2. siantirdu yn dweud:

  Trafodaeth yn datblygu (gobeithio!) ar maes-e nawr –
  http://maes-e.com/viewtopic.php?f=9&t=28419

  Dau brif bwynt hyd yma:
  1) Gallu beirniaid i fod yn ddiduedd yn y Gymru fach (yn enwedig o gofio bod cysylltiad teuluol agos rhwng un o’r beirniaid ac un o’r awduron ar y Rhestr Hir).
  2) A wnaeth y beirniaid ddewis hepgor gweithiau “tanllyd a gwreiddiol” ar y naill law a gweithiau “solet” ar y llaw arall (heblaw am Lewis Edwards, wrth gwrs!) a mynd am y tir canol neis-neis?

 3. siantirdu yn dweud:

  Dafydd Morgan Lewis yn dweud bod Y Llyfrgell, Fflur Dafydd yn “un o’r nofelau gorau i ennill Gwobr Goffa Daniel Owen erioed”.
  John Rowlands yn Barn mis Mai (http://stwnsh.com/barn) yn dweud bod y ffaith nad yw ar y rhestr hir yn “awgrymu rhyw fath o ragfarn y tro yma” ond Vaughan Hughes ar raglen Dei Tomos yr wythnos ddiwetha yn dweud rhywbeth fel ei bod “bron yn annarllenadwy”.
  Roedd John Rowlands o’r farn hefyd y dylai nofelau fel y Dŵr, Lloyd Jones, Dala’r Llanw, Jon Gower a Milwr Bychan Nesta, Aled Islwyn fod ar y rhestr hir.
  Yna, mae’n gofyn, “Onid profi y mae hyn mai mater o chwaeth yw’r cyfan?” ac yn ateb ei gwestiwn ei hunan, “Nage ddim – mater o ddiffyg chwaeth yn aml iawn.” Dyna ni, te!

 4. siantirdu yn dweud:

  Mae Sam yn ei Stondin yn Llanw Llŷn (Mai) yn dra beirniadol o’r holl gabwsh!
  “Lol gyfaddawdlyd a diystyr” yw’r Rhestr Hir, medde fe. Dywed fod y beirniaid wedi’u dewis ar hap “heb fod angen iddyn nhw gyflwyno tystiolaeth o fath yn y byd o’u gallu na’u haddasrwydd”.
  Mae’n cwyno nad yw llyfrau sydd heb fynd “drwy felin y Cyngor Llyfrau” yn “cael eu hystyried ar gyfer ffwlbri blynyddol yr Academi” er bod y rheiny’n aml “yn well na llawer o’r llyfrau ffwrdd â hi sydd wedi dod i’r brig”.
  Mae’n awgrymu bod cymharu llyfrau er mwyn “penderfynu prun sy’n haeddu’r teitl Miss Wêls Êtin Sefnti Sgratsh” yn “ynfyd ac yn sarhad” ar awduron.
  “Nid dyna ddiben sgwennu, ac nid dyna ddiben darllen. Ond mae’n amwg mai dyna ddiben yr Academi Gymreig” meddai.
  A tyswn i’n Gwilyn Owen, fyswn i’n dweud “Awtsh!”.
  Prynwch Llanw Llŷn i weld yr erthygl yn gyfan (Ffoniwch 01758 713621 i gael copi trwy’r post).

 5. siantirdu yn dweud:

  Mae Lefi Gruffudd wedi ymuno yn y feirniadaeth dorfol erbyn hyn. Yng Nghylchgrawn y WM heddiw mae’n dweud bod y beirniaid wedi “taro ar gyfaddawd sâl i greu rhestr hir amhoblogaidd sy’n plesio neb.”

  A doedd Glyn Evans ym mlog Cylchgrawn (na John Rowlands yn Barn) ddim yn hapus â noson gyhoeddi’r Rhestr Hir. http://www.bbc.co.uk/blogs/cylchgrawn/2010/04/noson_hir_llyfr_y_flwyddyn.shtml.

  Oes gan rywun rywbeth cadarnhaol i’w ddweud?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: