Yfed coffi mewn caffis yn Berlin

Un cartrefol yw fy ngŵr. Roedd hi’n dipyn o gamp ei berswadio i ddod gyda mi i Iwerddon ar ein mis mêl. Ar wahân i ddwy noson yn Belfast dair blynedd yn ôl (a Steddfod), bu ein gwyliau’n gyfyngedig i ambell noson mewn llefydd fel Aberystwyth neu Landudno neu gyda ffrindiau yn Nyfed.
Felly doedd hi’n ddim syndod pan ddywedodd yn blwmp ac yn blaen na fyddai’n dod gyda’r plant a minnau am dridiau i Berlin. Doedd ganddo ddim diddordeb yn y fath Antur!
Ar ôl pori’r we a holi am wythnosau, trefnwyd i aros yn y Grand Hostel – roedd i’w weld yn ateb ein holl anghenion – rhesymol ei bris, cyfleus, tawel, glân, cyfeillgar, we am ddim, brecwast da (dewisol), teithiau tywys am ddim, sesiynau meet & greet, staff yn siarad Saesneg, bar 24 awr – a, wir, mi oedd yn lle ardderchog i aros.


Aethon ni ddim i sesiwn ‘meet & greet’ (wedi’i symud o 6.30pm i 11am) na’r teithiau am ddim (hefyd yn cychwyn am 11am) – mae 11 yn hwyr a chithau â dim ond 3 diwrnod i ddarganfod y ddinas. Un siom oedd bod ‘na griw mawr o fyfyrwyr 6ed dosbarth yno ar gwrs ac felly nad oedd yno fawr neb am sgwrs – gan amlaf, dim ond ni oedd yn y bar ar ddiwedd y noson! Roedd y myfyrwyr yn cyrraedd o’r dre tua 4 neu 5am – ac yn gorfod codi cyn 8, druain!)
Roedden ni’n barod i gychwyn adre pan ddeallon ni na fydden ni’n hedfan y noson honno oherwydd llwch y llosgfynydd yng Ngwlad yr Ia – fe wnaeth pobl yr hostel eu gorau i helpu gan godi gwelyau dros dro i ni. Drannoeth, fe aethon ni i’r maes awyr a chael ei hanfon i westy’r Ramada yng nghanol y dref – a dyna lle buon ni am wythnos yn mwynhau brecwast enfawr (18 ewro fel rheol), cinio a swper am ddim. Fuodd Easyjet yn anrhydeddus iawn â ni, chware teg. Roedd i’r gwesty fanteision ac roedd y staff yn ddigon dymunol ond roedd yn dipyn mwy digymeriad na’r hostel – dw i ddim yn meddwl ei fod yn werth talu pedair gwaith gymaint i aros yno.

Rhai o’r uchafbwyntiau:
Insider Tours: fuon ni ar bedair o’r teithiau cerdded hyn rhyngthon ac roedden nhw’n ffordd dda o ddod i nabod y ddinas – Third Reich, Famous Walk, Concentration Camps (Elis yn unig), Cold War. Fe gawson ni Albanwr, dau Ganadiad ac un o Seland Newydd i arwain y teithiau – ac roedd pob un yn ddymunol, gwybodus a brwd!

Amgueddfa Pergamon ar Ynys yr Amgueddfeydd – Allor Roegaidd enfawr, gât a rhodfa Ishtar o Fabilon, wal enfawr a godwyd yn yr anialwch 24km o unrhyw ddŵr.

Amgueddfa Iddewig – adeilad trawiadol ond eitemau personol a hanes Iddewon a erlidiwyd
Byncer niwcliar – rhan o The Story of Berlin sy’n arddangosfa ddigon difyr ond lle poeth a thrymaidd
Amgueddfa Ethnoleg – yn un o’r maestrefi – gorsaf U-bahn â tho gwellt a champws prifysgol dymunol – eitemau o bob rhan o’r byd – adran ddifyr ar yr Indiaid Cochion
Marchnad chwain yn Tiergarten – rhesi o gotiau ffwr a chandelabras!
Marchnad grefftau brynhawn Sul ger Ynys yr Amgueddfeydd
Deuawd gitâr a dyn yn tynnu ei fys rownd ymylon gwydrau gwin
Amgueddfa DDR – hon yn fach ond ddigon difyr –
Amgueddfa Natur – sgerbydau deinosoriaid anferthol a ffosilau bychan cywrain
KaDeWe – siop foethus – lle i gael gwell dealltwriaeth o’r ymadrodd ‘It takes a lot of money to look this common’!
System deithio’r U-bahn ac S-bahn – glân, diogel a phrydlon
Brecwast y Ramada

Felly, fe aeth gwyliau tair noson yn wyliau 12 diwrnod ac yn un digon llwyddiannus. Yn ail ran y gwyliau, roedd pethau’n fwy hamddenol ar y cyfan ac, roedd y plant yn cymryd amser i ymlacio – fuodd Cyw Haul, Cyw Dôl, Mr Blaidd, Caersaint a Barn yn gwneud y rownds.

Dwi’n difaru
Peidio â dysgu mwy o Almaeneg cyn mynd (ro’n i’n llawn fwriadu ond mi fuodd yn gyfnod tu hwnt o brysur)
Peidio â gwneud mwy o ymdrech i chwilio am adloniant gyda’r nos
Peidio â mynd mas i’r wlad

  Awgrymiadau

Ewch i Berlin
Dysgwch dipyn o Almaeneg cyn mynd
Arhoswch yn y Grand Hostel
Mwynhewch eich hunain

Ar ôl dod nôl fe gawson ni dalebau gan Easyjet – £10 yr un oddi ar bris ein taith nesa gyda nhw oherwydd yr anhwylustod. Lle gawn ni fynd, dwch? Un peth sy’n siwr, ble bynnag awn ni, ddaw Dafydd ddim gyda ni!

Advertisements

2 Responses to Yfed coffi mewn caffis yn Berlin

 1. Robert Jones yn dweud:

  Roedd yn ddiddorol dros ben i ddarllen am d’antur yn Berlin. Dwi’n cytuno’n hollol am d’awgrymiad i ddysgu tipyn back o’r Almaeneg cyn mynd. Dwi ddim ‘di bod ‘rioed i Berlin, ond dwi’di bod sawl gwaith yn Hambwrg a’r cylch (Cuxhaven, Stade, Kiel ayyb). Dwi yn siarad Almaeneg o rywsawl rwan, ond pan oeddwn yn iau doeddwn i ddim, ac mae’n dal i fod yn anodd i ganfod pobl yn yr Almaen sydd yn wir siarad Saesneg (chwarae teg iddyn nhw) hyd yn oed bod llywodraeth yr Almaen yn dweud bod’na ryw un trydydd y wlad y medru’r iaith…

 2. siantirdu yn dweud:

  Ro’n i wedi rhoi fy enw i fynd i ddosbarth nos Almaeneg am dymor cyn mynd ond doedd dim digon o enwau. Y bwriad wedyn oedd gwneud rhyw ddeng munud y dydd trwy ddilyn gwersi ar wefan y BBC ond ddois i ddim i ben â hynny chwaith.
  Roedd llawer o’r bobl y daethon ni i gysylltiad â nhw yn siarad Saesneg yn syndod o dda – yn codi cwilydd ar rywun â dweud y gwir.
  Almaeneg a Saesneg oedd yr ieithoedd oedd i’w gweld ym mhob man – mwy o lawer o Saesneg na Ffrangeg na Phwyleg. Roedd hi braidd yn siomedig clywed gymaint o ganeuon Saesneg yn cael eu chwarae yn y cefndir e.e. yn yr hostel a’r gwesty.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: