Fyddwch chi’n pleidleisio dros Plaid?

Mae Plaid Cymru wedi mynd o un eitha i’r llall.

Beth amser yn ôl, roedden nhw’n mynnu eu galw’u hunain yn “Plaid Cymru The Party of Wales” bob gafael. Heb sôn am y ffaith ei fod yn ddiangen ac yn amlwg yn mynd i ennyn gwawd, roedd hyn yn llafurus dros ben.

“Pleidleisiwch dros Plaid Cymru The Party of Wales. Plaid Cymru The Party of Wales yw’r unig blaid i bleidleisio drosti.”

Erbyn hyn, maen nhw wedi mynd i’r pegwn arall gan eu galw’u hunain yn ddim ond “Plaid”.

Maen nhw’n ei wneud e yn eu Darllediad Etholiadol gyda Dafydd Hywel a Dewi Rhys ac, yn ei Ddatganiad Etholiadol, mae Ieuan Wyn Jones yn dweud –

“Mae Plaid yn caru cymunedau Cymru”.

Mae eu logo’n edrych braidd yn od gyda dim ond “Plaid” yn fawr a “Plaid Cymru” yn fach, fach otano. Dyna’r drefn ar y posteri etholiadol hefyd. Beth yw pwynt hynny?

Mae hyn yn mynd dan fy nghroen i’n ofnadwy. Mae fel galw Pwllheli’n “Pwll”.

Dwi’n gweld sut mae wedi digwydd. Mae’r wasg Saesneg yn ei wneud – “Plaid man shines in hustings” ac yna mae’n cael ei gyfieithu’n llythrennol i’r Gymraeg. Dw i ddim yn arbennig o hoff o’r arfer yn Saesneg ond mae’n swnio’n erchyll yn y Gymraeg a dyw e ddim yn gwneud synnwyr gramadegol.

Dydi penawdau fel y rhain ar ddatganiadau i’r wasg ddim yn glir o gwbl:

Plaid yn cyhuddo pleidiau Llundain o fradychu’r pensiynwyr tlotaf

Plaid yn condemnio gostyngiad o 50% mewn cyllid i chwaraeon Cymru ers y cyhoeddiad am Lundain 2012

Pa blaid?

Yr arfer erioed yw “Plaid Cymru” neu, os yw’r cyd-destun yn sicr, “y Blaid” – “Dwi’n mynd i ginio’r Blaid”.

Pam y dylen ni ddilyn arferiad Saesneg wrth gyfeirio at ein plaid ni’n hunain?

Advertisements

5 Responses to Fyddwch chi’n pleidleisio dros Plaid?

 1. Menna yn dweud:

  Cytuno’n llwyr Sian. Dyw e ddim yn naturiol i ddweud ‘Plaid’ yn Gymraeg – ‘y Blaid’ oedd hi arfer bod. Mae’n drist er arwyddocaol fod y Saesneg yn cael gymaint o rym dros y Gymraeg yn nghyd-destun y Blaid Genedlaethol. Er efallai byddai rhai’n dadlau bod y dieithrio gramadegol (?) yma’n gwanhau’r cysylltiad rhwng y Gymraeg â Phlaid Cymru (‘nid dim ond Cymry Cymraeg sy’n pleidleisio PC’ / ‘dyw’r ffaith bo chi’n siarad Cymraeg ddim yn golygu bo chi’n PC’), ond yn bersonol o ystyried hanes dwi’n gweld e’n drist.

 2. Dafydd Tomos yn dweud:

  Chi ddim yn cofio yr ail-frandio dadleuol ddigwyddodd yn 2006? Syniad Adam Price oedd hwn, cael gwared o’r triban a’r ‘Cymru’ – a gwneud Plaid di-dreiglad yn enw sy’n gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

  Mae’r cyfryngau seisnig wedi cael trafferth erioed i ddweud Comroo, Cwmree, Cimroo. Un ateb yw gollwng y gair Cymru… ateb arall yw addysgu’r cyflwynwyr.

  Y trafferth yw.. mae pawb wedi anghofio yr ail-frandio ac yn defnyddio yr enw llawn ‘Plaid Cymru’ ta beth!

 3. siantirdu yn dweud:

  Dwi’n cofio trafod y mater ar maes-e ar y pryd ond wedi dod o hyd i’r edefyn. Do’n i ddim yn cofio mai Adam Price oedd yn gyfrifol chwaith – rhyfedd na fyse ‘na ryw heavyweights wedi rhoi eu traed i lawr a gwrthod newid mor wirion!

 4. siantirdu yn dweud:

  Ymosodiad deifiol gan rywun o’r enw “obi wan” ar maes-e (http://maes-e.com/viewtopic.php?f=12&t=28422&start=50#p384429):

  “Plaid heb enw, heb arweiniad, heb dân, heb egwyddor”

 5. Manon yn dweud:

  cytuno cant y cant, Sian. Mae’r busnes `Plaid’ ma yn fy ngwylltio i’n gacwn, lol botes.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: