Merch y Wawr?

Wel, dwi’n hanner cant a nos Fawrth nesa dwi am fynd i Merched y Wawr.
Dyna fi wedi’i ddweud e!
m-y-w
Dyw’r syniad erioed wedi apelio ata i o’r blaen ond, ar ôl ffeindio’n hunan yn siarad â’r da yn y cae, ro’n i’n gwybod ei bod hi’n bryd gwneud rhywbeth am fy mywyd cymdeithasol.
Dwi’n cofio un o’n ffrindiau’n dweud pan oedden ni tua 20 oed y byswn i’n siwr o briodi gweinidog a minnau’n ateb na wnawn i ddim priodi gweinidog rhag i mi orfod mynd i Merched y Wawr.
Mi briodais i bregethwr cynorthwyol ond dwi wedi llwyddo i osgoi Merched y Wawr … tan nawr.
Ro’n i wedi bod yn ystyried y peth yn ddiweddar ond mae’n siwr na fyswn i wedi gwneud dim amdano. Ro’n i wedi gweld bod Grŵp Darllen yn cyfarfod yng Nghae’r Gors ar yr un noson ac roedd hwnnw’n apelio ata i hefyd. Ond fe ffoniodd ysgrifenyddes Merched y Wawr i ofyn i’r gŵr roi sgwrs iddyn nhw ym mis Chwefror ac fe fagais i ddigon o blwc i ddweud bod ‘da fi ffansi ymuno. Dim troi nôl.
Rhaid dweud mod i’n rhyw fath o edrych ymlaen. Bydd hi’n braf gweld bodau dynol tua fy oedran i. Mae ‘na fanteision i weithio gartre ond dyw amser paned ddim yn lot o sbort. Mae Welsh-Termau-Cymraeg, maes-e, ForumWales, Language Lab y BBC, Facebook a Twitter yn gwmni a dwi wedi gwneud lot o ffrindiau ar y we ond rwy’n teimlo weithiau y byddai sgwrs ‘da rhywun go iawn yn braf.
Mae ‘da fi ŵr a thri o blant, wrth gwrs, a phan oedd rheiny’n llai roedden nhw’n ‘y nghadw i’n brysur ond mae’r bechgyn yn gyrru erbyn hyn ac maen nhw i gyd yn mynd o gwmpas eu pethe’u hunain.
Gan ein bod ni’n byw ar gyrion y pentre a minnau’n gweithio oriau gwallgo, does dim sgwrs dros glawdd yr ardd chwaith. Wnes i ddim sylweddoli cyn lleied o bobl ro’n i’n eu gweld tan i’r capel benderfynu cymryd rhan yn y ‘Sul Nôl i’r Eglwys’. Y syniad yw bod pawb yn gofyn i rywun ddod i’r capel gyda nhw ar un Sul – ond dim ond y postman dwi’n ei weld yn aml iawn!
Felly, Merched y Wawr amdani!
Ond dwi’n nerfus. Iawn.
Dwi’n swil. Dw i ddim yn clywed yn dda mewn crowd. Dwi’n anobeithiol am fân siarad. Dwi’n swnio’n flin os dwi’n dweud rhywbeth mewn cyfarfod – er nad ydw i ddim. Dwi ddim yn deall politics pentre. Sda fi ddim byd diddorol i’w ddweud. Dwi’n gwybod dim am ffasiwn na rhaglenni teledu na selebs. Mae’n siwr mod i’n nabod y rhan fwya o’r aelodau ac maen nhw’n ferched iawn. Ond dwi’n nerfus mewn crowd o ferched. Mae’n well gen i gwmni dynion ar y cyfan (ond doedd y mesyns ddim ishe fi!). Dwi ddim yn deall yr etiquette. Beth os wna i eiste yn sêt rhywun arall? Neu ddweud rhywbeth na ddylwn i?
Twt! Fydd popeth yn iawn.
Nos Fawrth, rŷn ni’n cael mynd i Glynllifon am sgwrs am hanes y lle ac yna i Fwyty Lleu, Dinas Dinlle am fwyd. Mae’n swnio’n addawol!

Advertisements

6 Responses to Merch y Wawr?

 1. Huw yn dweud:

  Gallaf argymell cymryd rhan mewn chwaraeon fel ffordd hawdd iawn o gymdeithasu ac adnabod pobl na byswch yn ymwneud a hwy fel arall.

  Gall fod yn unrhyw beth: nofio, rhedeg, ymarfer cylched, jiwdo, dawnsio, clwb cerdded etc.

 2. […] This post was mentioned on Twitter by Paul Richardson and Pethau Bychain, Siân Eleri Roberts. Siân Eleri Roberts said: @pethaubychain Awr a hanner i fynd a dwi wedi blogio. https://siantirdu.wordpress.com/2010/09/03/merch-y-wawr/ […]

 3. siantirdu yn dweud:

  Ie – mae Guto wedi dechrau nofio ac mae wedi codi whant arna i ac fe welais i ryw erthygl am gerdded Nordig oedd yn edrych yn ddifyr.
  Ond rhan o apêl Merched y Wawr yw ei fod e yn Nhrefor. Ers i fi roi’r gorau i hôl a hebrwng y plant o’r ysgol (tua 7 mlynedd yn ôl) ychydig iawn o bobol Trefor dwi’n weld, heblaw yn capel.
  A dwi am brynu rhaff sgipio hefyd i gadw’n heini!

 4. Nic Dafis yn dweud:

  Byddi di’n wneud cyflwyniad i fyd y blogwyr o fewn y flwyddyn, a bydd pob un Merch y Wawr Trefor â’i blog ei hun erbyn 2012, betia i ti.

 5. Delyth yn dweud:

  Blogiad gwych, Siân!

  Deall yn iawn yr hyn ti’n ei ddweud am fod yn swil mewn criw o ferched. Haws gen inne griw o ddynion os nad wy’n nabod y merched yn dda. Fe fues i’n aelod o gôr pan o’n i’n fy ugeiniau cynnar, a’r rhan fwyaf o sopranos rownd i fi yn eu tridegau, yn famau neu’n athrawon, ac roedd y sgwrs yn troi o gwmpas babis a phlant. Do’n i ddim yn gallu cyfrannu at y sgyrsiau, dim ond gwenu a nodio fy mhen! Bennes i’n y côr wap iawn wedyn! Peth diflas yw bod mewn cwmni a theimlo’n reit unig ‘run pryd.

  Ta beth, pob hwyl gyda Merched y Wawr. Mae’n siŵr y byddi di’n setlo’n wych, ac y byddi di’n gaffaeliad mawr iddyn nhw.

  • siantirdu yn dweud:

   Ti wedi taro’r hoelen ar ei phen. Roedd gas ‘da fi fynd i swperau Nadolig gwaith Dafydd slawer dydd – Roedd y gwragedd yn tueddu i gasglu mewn cornel tra bod y gweithwyr yn siarad siop a chael hwyl a’r unig beth oedd ‘da ni’n gyffredin oedd bod ein gwŷr yn gweithio yn yr un lle. Dwi’n cofio dweud “Sai wedi cael babi nac operation felly sdim byd ‘da fi i weud”! Ac os wyt ti wedi bod yn dawel am sbel mewn criw fel’na, ti’n teimlo bod rhaid i ti ddweud rhywbeth o bwys i dorri’r tawelwch.

   Fe alla i barablu trwy’r nos gyda ffrindiau a theulu a dwi’m yn bad am gynnal sgwrs â rhywun hollol ddierth ond gyda phobl dwi’n rhyw led nabod dwi’n tueddu i banicio. Falch gweld bod Wierdo yn cael yr un broblem.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: