Gwireddu’r Addewid?

Fues i’n gweld Gwlad yr Addewid, Theatr Genedlaethol Cymru yr wythnos ddiwetha.
Penderfyniad munud olaf oedd e. Do’n i ddim wedi clywed llawer o ganmol i’r cynhyrchiad ac roedd gen i lond lle o bethau eraill i’w gwneud ond wedyn, mae’n un o’r dramâu hynny dwi’n teimlo y dylwn i fod wedi’i gweld. Roedd rhyw ramant yn perthyn i’r enw House of America, ro’n i’n disgwyl rhywbeth eofn, cynnil, oesol, trasig.
gwlad yr addewid
Ro’n i wedi darllen adolygiad Meg Elis yn Cylchgrawn cyn mynd ac roedd hi’n awgrymu mai Sara Harris-Davies oedd yn ymgodymu orau â’r dafodiaith. Felly, pan ddaeth y fam i’r llwyfan â’i hacen ERCHYLL, roedd yn gas gen i feddwl sut y byddai’r lleill yn ymdopi. Ond wir, ro’n i’n teimlo’u bod nhw wedi cael gwell hwyl arni. Doedden nhw ddim yn swnio mor amlwg Cwm Tawe ac roedd tipyn o Gaerdydd i’w glywed yn acen Siôn Young (y boi ifanc yn Llwyth) ond o leia doedden nhw ddim yn swnio fel tysen nhw’n dod o ganol rhyw Adroddiad Digri. Rhaid bod y gogleddwr (Rhodri Meilir) wedi bod yn ymarfer ei acen ers y Steddfod.

Ar y cyfan, rhaid dweud na ches i ddim o’n argyhoeddi gan y cynhyrchiad. Roedd rhywbeth yn dreuliedig amdano a do’n i ddim wir yn cydymdeimlo â neb – heblaw Boyo weithiau. Ro’n i’n disgwyl drama gynnil, galed ond roedd y diffyg cynildeb yn gwneud y darnau ‘caled’ yn llai effeithiol. Roedd elfen o ffars yn y darn gydag Alun ap Brinley – anfwriadol, am wn i?

Ro’n i’n teimlo bod y llwyfan yn rhy eang – roedd y fam yn edrych yn fach yn ei chegin ar y dechrau. Byddai rhywbeth mwy claustrophobic wedi bod yn well. Ro’n i’n meddwl bod y ‘tric’ mawr gyda’r set yn eitha effeithiol – wir, gallai’r ddrama fod wedi dod i ben bryd hynny.

Fel pawb arall, ro’n i’n dotio at y cyfieithiad llithrig a swynol. Fyswn i’n licio gweld y fersiwn Saesneg nawr i weld ai fi sydd wedi camddeall neu a oedd rhywbeth o’i le gyda’r cynhyrchiad yma.

Advertisements

One Response to Gwireddu’r Addewid?

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Siwan Gwyndaf, Siân Eleri Roberts. Siân Eleri Roberts said: Wedi blogio am y ddrama Gwlad yr Addewid https://siantirdu.wordpress.com/2010/09/19/gwireddur-addewid/ […]

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: